Försäljning

Köparna (konsumenterna) litar på försäljarens yrkeskunskap när de väljer gasanordningar. Köparen förväntar sig att försäljaren har riktig information om säker användning av anordningen. Vilseledande information får inte ges vid marknadsföringen och försäljningen av en anordning. Detaljhandlaren skall för sin del se till att enbart säkra anordningar som uppfyller bestämmelserna släpps ut på marknaden.

 

Anordningarna överlåts till konsumenterna av affärer som säljer gasanordningar. Även detaljhandlarna har ansvar för att anordningen är säker.

 

EU:s förordning om gasanordningar (2016/426/EU) ska tillämpas från 21.4.2018. Alla gasanordningar som släpps ut på marknaden från 21.4.2018 bör vara förenliga med EU:s nya förordning. På gasanordningar som har släppt ut på marknaden före den 21.4.2018 tillämpas den tidigare lagstiftning. Bekanta dig med den nya förordningen. Mera information om övergången mellan förordning om gasanordningar och direktivet om gasanordningar finns på Europeiska kommissionens websidor.

 

Med hjälp av marknadsövervakning försäkrar sig Tukes om att de gasanordningar som finns i handeln överensstämmer med gasanordningsförordningens krav. Det är också viktigt att förmedla information till detaljhandlarna för att på förhand kunna undvika exempelvis brott mot bestämmelserna på grund av missförstånd.

Material