• Textstorlek aaa

Använd flytgas rätt -annons

 


Power Point -presentation i PDF-format (488 KB)

Lär dig använda flytgas på ett tryggt sätt-broschyr

Gasanordningar i fordon-broschyr

Kan du använda flytgas rätt? Varje år förorsakar flytgasen olyckor som skulle ha kunnat undvikas om apparaterna hade hållits i skick och använts rätt. Testa dina kunskaper med hjälp av de här säkerhetstipsen.Mer information får du från försäljarna av flytgasapparater och flytgas samt på TUKES webbsidor: www.tukes.fi. 

GRANSKA APPARATERNA REGELBUNDET
Granska alltid en gasapparat innan du tar den i bruk. Böj slangen och se efter att den inte är sprucken. Kontrollera också att anslutningarna är täta. Byt ut slitna delar före användningen.   

Till början


 

VAR OMSORGSFULL NÄR DU BYTER FLASKA


Se till att det inte finns någonting i närheten som kan antända gasen när du byter gasflaska. Kontrollera efter bytet att anslutningarna är täta. Om flaskan är försedd med en tryckventil kan du testa om ventilen tätar genom att ta tag i ventilen och lyfta flaskan.

Till början


 

SÖRJ FÖR VENTILATIONEN


När du använder flytgas inomhus måste du alltid se till att rummet är välventilerat. Om det inte finns tillräckligt med syre brinner flytgasen orent. Då uppstår kolmonoxid, som är en dödligt giftig, luktfri och osynlig gas.
ilmanvaihto

Till början


 

FÖLJ BRUKSANVISNINGEN

Studera noga gasapparatens bruksanvisning och kom också ihåg att följa den. Använd inte apparaterna för något annat ändamål än det de är avsedda för. Stäng alltid flaskventilen efter användningen. Vid installationer som kräver fast monterade gasledningar bör du vända dig till en behörig gasinstallationsfirma.

Till början


 

 • stäng genast flaskventilen
 • använd inte öppen eld eller elströmbrytare
 • vädra rummet ordentligt
 • kalla vid behov på räddningsverket via numret 112
 • lämna gasapparaten på service om den har något fel

  SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN (TUKES) 2001

  Teckningar: Kerberos
 •  

  OM DU MISSTÄNKER GASLÄCKAGE

  Till början


     Material