Flytgasanordningar

bild

 

Tukes övervakar att flytgasanordningar överensstämmer med kraven och instruerar konsumenterna om riktig och säker användning av dem. Det är tryggt att använda flytgas, bara man kommer ihåg att sköta om anordningarna och använder dem rätt.

 

 

 

 

 

Material