Hisspassageraren

Passageraren påverkar hissresans säkerhet mest med sin egen verksamhet. Största delen av hissolyckor undviks genom att man ställer sig på rätt ställe i hisskorgen, ser upp för tröskeln när man stiger in i hissen och genom att iaktta försiktighet med hissdörrarna.

Hissdörrarna

Hissdörrarna är delaktiga i många olyckor. Vid inträde i hissen lönar det sig att ställa sig i bakre delen av hissen, bort från dörrarna. Rocken eller banden på en ryggsäck kan hamna mellan dörrarna när de stängs och när hissen börjar röra på sig orsakar detta en farosituation. Dörrarna kan knuffa en omkull eller trycka på en kroppsdel. De tunga metalldörrarna på en varuhiss kan allvarligt skada fingrar som kläms. 

 

Med små barn är det skäl att vara försiktig med de automatiska skjutdörrarna i en hiss. Om barnet trycker sin hand mot dörren och dörren börjar öppnas, följer handen med dörren och fingrarna kan klämmas mellan dörrbladet och karmen. Faran finns förutom inuti hisskorgen, också när det gäller dörrar på våningsplanen. 

 

Det är farligt för ett husdjur om kopplet blir mellan dörren och den som rastar djuret befinner sig på andra sidan av dörren. När hissen startar kan följderna vara ödesdigra. Det är skäl att hålla kopplet mycket kort under hissfärden.

Hisskorg utan dörrar

De mest allvarliga olyckorna som inträffar i hissar är fastkilning. Om hisskorgen har en öppen frontvägg, som är typiskt för hissar från 70-80-talet, kan ett stort föremål som transporteras i hissen fastna i den öppna dörren och ställa sig på tvären. Då kan passageraren klämmas fast mellan föremålet och hissens bakre vägg. Den tryggaste platsen vid färd tillsammans med stort föremål är invid sidoväggen. 

 

En annan fara som en hiss med öppen frontvägg orsakar är att klädesplagg kan fastna i frontväggens ojämnheter.

Tröskeln

Vid inträde i och utträde ur hissen lönar det sig att beakta tröskeln som kan uppstå mellan hissen och våningsplanen. Särskilt gamla hissar kan stanna så att en tröskel uppstår. Man kan snubbla på tröskeln och den försvårar också in- och utträdet med en rullstol och en barnvagn.

Om hissen fastnar

Också en bra hiss kan ibland stanna mellan två våningar. De som fastnat i hissen är inte i omedelbar fara, ifall ingen skadat sig. Det är dock skäl att snabbt rädda de som fastnat i hissen. I hissar i gamla bostadshus aktiverar hissens larmknapp alarmklockan endast i trappuppgången. I nyare hissar öppnar larmknappen en röstförbindelse till alarmjouren. Då kan man ge hisspassagerare råd och berätta hur länge det tar för att få hjälp. Passagerarna ska vänta lugnt på att få komma ut, man ska aldrig försöka tvinga upp dörrarna själv.

Alla kan själv påverka hissfärdens säkerhet:

  • Hissens bakre del är normalt den tryggaste platsen i hissen.
  • Den tryggaste platsen vid färd tillsammans med stort föremål är invid sidoväggen.
  • Man får inte tränga sig in i hissen.
  • I hissen ska man färdas lugnt. Hissens känsliga säkerhetsteknik kan till exempel stoppa hissen mellan våningarna, om man hoppar i hissen.
  • Man bör handleda barnen i användning av hissen. Det är skäl att övervaka de minsta: de har snabba fingrar och kan rymma in dem mellan skjutdörrarna och springor i tröskeln.

 

 

Annanstans på nätet