Kartfiler

Du kan ladda ned sammanlagt 6 filer (zip-filer innehåller TAB-filer, MIF-filer och SHP-filer) som innehåller grunduppgifterna och gränserna i allmänt koordinatsystem för

  • gällande, nya och karensbelagda inmutnings- och utmålsområden 
  • ansökningar om malmletnings-, guldvasknings-, förbehålls- och gruvtillstånd som inlämnats enligt den nya gruvlagen.


För att kunna ladda ned filerna behöver du Qgis-, OpenJump-, MapInfo- eller ArcView-programvaran. Kartfilerna är främst avsedda för yrkesbruk. Till höger på sidan finns länken till allmän karttjänst.

 

Nya gruvregisteruppgifter kopieras till denna webbsida i och med att materialet blir i väsentlig mån uppdaterat.

 

ATOMfeed för kartfiler finns här.

 

Användningsvillkor och copyright

Tukes ansvarar inte för följder som orsakas av användning av materialet.  Har du något att anmärka på angående materialet vänligen ta kontakt med upprätthållaren.

 

Förpackade zip-filer (uppdaterat 11.5.2018):


Inmutning (zip, 2 Mb)

Utmål (zip, 422 Kb)

Malmletningsförbehåll (zip, 2 Mb)

Malmletningstillstånd (zip, 6 Mb)

Guldvaskningstillstånd (zip, 176 Kb)

Gruvtillstånd (zip, 101 Kb)