Ansökan om guldvaskningstillstånd


Guldvaskningstillstånd söks skriftligen hos Tukes.


Anvisningar kommer!

 


Utan eget guldvaskningsområde kan guldvaskning även bedrivas på inmutningar som ägs av Lapin Kullankaivajain Liitto ry.