Guldvaskning


Antalet giltiga guldvaskningsinmutningar är ca 260 (situationen 8/2012). De flesta guldvaskningsinmutningarna finns i Enare kommun i området kring Ivalo älv och dess biflöden. Guldvaskningsinmutningar finns också i Lemmenjoki nationalpark och i Sodankylä och Salla kommuner.