Ersättningar och säkerhet

En innehavare av gruvtillstånd ska betala ägarna av fastigheter inom gruvområdet en årlig brytnings­ersättning. Det årliga beloppet av brytningsersättningen per fastighet är 50 euro per hektar. Dessutom erläggs som brytningsersättning på 0,15 procent av det beräknade värdet av gruvmineralerna i den under året brutna och utvunna metallmalmen. Vid beräkningen av den beaktas det genomsnittliga priset under året för de utvunna metallerna som ingår i malmen samt av det genomsnittliga värdet under året för de andra ur malmen utvunna produkterna.


En innehavare av gruvtillstånd ska ställa säkerhet för avslutande åtgärderna och efterbehandlings­åtgärderna i samband med gruvverksamheten ställa säkerhet som är tillräcklig med beaktande av gruv­driftens art och omfattning, tillståndsvillkoren för verksamheten och de säkerheter som krävs med stöd av någon annan lag. Tillståndsmyndigheten bestämmer säkerhetens art och storlek.