Gruvtillstånd

För anläggande av gruva och bedrivande av gruvdrift krävs gruvtillstånd. Ett gruvtillstånd berättigar till utvinning av de gruvmineraler som påträffats på gruvområdet, organiskt och oorganiskt ytmaterial, gråberg och anrikningssand som uppkommer som biprodukt vid gruvdriften samt övriga ämnen som ingår i berggrunden och marken på gruvområdet till den del dessa ämnen behövs för gruvdriften på gruvområdet. Gruvtillståndet berättigar dessutom till malmletning på gruvområdet.