Återkommande inspektioner av gruvsäkerheten

Tukes utför återkommande inspektioner av gruvor som är i drift. Inspektionsintervallens längd påverkas av gruvdriftens omfattning och förhållandena i gruvan. Gruvor som fungerar regelbundet och gruvor som fungerar under utmanande förhållanden inspekteras årligen.  Gruvmyndigheten kan även förkorta inspektionsintervallet om det är nödvändigt för att garantera säkerheten.

 

Vid inspektionerna noteras gruvans tekniska genomförande, handlingsprinciper och ledningssystem. Utifrån inspektionerna avfattas en inspektionsrapport, där de inspekterade objekten och de brister som har observerats upptecknas.