Anvisningar för uppgörande av förbehållsanmälan

Anvisningar på kommande!


44 § Förbehållsanmälan


En förbehållsanmälan ska lämnas till gruvmyndigheten.
Anmälan ska innehålla behövliga och tillförlitliga uppgifter om:

1) den som gör förbehållet;

2) det område som förbehållet för företrädesrätt gäller (förbehållsområde);

3) uppgörandet av arbetsplan och andra åtgärder för förberedande av ansökan om malmletningstillstånd samt tidsplan för dessa.

 

Förbehållsanmälan får inte gälla ett område som hör till ett malmletningsområde, gruvområde eller guldvaskningsområde, när det området hör till någon annan än sökanden på grundval av ett tillstånd som avses i denna lag. Förbehållsanmälan får inte heller gälla ett område som tidigare varit förbehållsområde, om inte ett år har förflutit sedan förbehållsbeslutet upphörde att gälla eller återkallades.