Upplagring, överlåtelse och överföring


Vid överföring av explosiva varor överförs besittningen av en explosiv vara för bergsbrytning från ett företag inom branschen för explosiva varor till ett annat, t.ex. från en fabrik för explosiva varor till en laddare. Företagen inom branschen för explosiva varor skall vara registrerade hos Tukes. Då beviljar Tukes åt företaget ett tillstånd för viss tid – ett överföringsintyg – för anskaffning av explosiva varor för bergsbrytning.

 

Fyrverkeripjäser upplagras vanligen till en början i tillverkarens, importörens eller köpmannens lager. Detaljförsäljningspunkterna för fyrverkeripjäser är tillfälliga. Vid bulkartade explosiva varor för bergsbrytning sker det ingen egentlig upplagring, eftersom det är fråga om icke-exploderande utgångsämnen av ett emulsionssprängämne vilka skall upplagras enligt författningarna om industrikemikalier. Produktens farlighetsklassificering inverkar på upplagringsarrangemangen, såsom skyddsavstånden.

 

Fyrverkeripjäser och explosiva varor som finns i besittning som sig bör kan överlåtas fysiskt till ett annat företag eller en annan person, om dessa har rätt att anskaffa och inneha produkten i fråga. Ägaren och innehavaren av en explosiv vara ansvarar för upplagringen av fyrverkeripjäsen eller den explosiva varan. Tillstånd för upplagring söks hos Tukes.

Material