Transport och import

Under sin livscykel transporteras den explosiva varan i flera omgångar. Största delen av transporten för den färdiga varan sker på allmän väg. Då regleras transporten genom författningarna om transport av farliga ämnen:

 

  • Verksamhetsutövare som transporterar explosiva varor skall ha en ansvarsperson – en s.k. säkerhetsrådgivare – som behärskar de särskilda krav som gäller transport av farliga ämnen.
  • Fordonets förare skall i regel ha ett s.k. ADR-körtillstånd som ger rätt att transportera farliga ämnen.
  • Fordonet skall vid besiktning ha konstaterats vara tekniskt lämpligt för transport av explosiva varor.
  • Fordonet skall ha varningsskyltar som informerar om det explosiva innehållet: en orangefärgad skylt och en varningsetikett.
  • I transportfordonet skall medföras en fraktsedel för de explosiva varorna och skriftliga skyddsinstruktioner enligt lasten.
  • De explosiva varornas förpackningar skall vara godkända för ändamålet och försedda med de varningsmärkningar som behövs för att det farliga innehållet skall kunna identifieras.

 

Fyrverkeripjäser och explosiva varor som importeras från länder utanför EES måste ha importtillstånd. För beviljande av importtillstånd krävs uppgifterna om ursprungslandet, arten, mängden, farlighetsklassen och upplagringsarrangemangen. Transporten och importen övervakas av tullen och polisen.

 

Material