Tillverkning


CE-märkta, för civilbruk avsedda explosiva varor och deras komponenter tillverkas i fabriker för explosiva varor.  Ett nyare sätt är tillverkning av bulkartade explosiva varor för bergsbrytning på användningsplatsen. Bedömningen av en explosiv vara som skall CE-märkas utförs av ett besiktningsorgan (ett anmält organ) enligt den tillämpliga modulen.


Fyrverkeripjäserna tillverkas huvudsakligen i Kina. Importören köper de behövliga produkterna från den kinesiska marknaden. Fyrverkeripjäserna typtestas av ett anmält organ enligt förfaranden som krävs för CE-märkningen. Tillverkaren ansvarar för att fyrverkeripjäsen och den explosiva varan är i överensstämmelse med kraven. Tillverkaren är också ansvarig för planering, tillverkning, testning och besiktning (beställning av besiktning) av den explosiva varan. 

 

Material