Farlighetsklassificering


Explosiva varor och fyrverkeripjäser skall farlighetsklassificeras innan de kan transporteras. Med farlighetsklass avses storleken och arten av den fara som den explosiva varan eller fyrverkeripjäsen orsakar om en olycka inträffar. Farlighetsklassificeringen utförs ur transportsynpunkt på ett sprängämne eller ett föremål som innehåller sprängämne förpackat i den form som detta är avsett att transporteras i.


Alternativt kan en oförpackad fyrverkeripjäs farlighetsklassificeras på grund av produkttyp, de pyrotekniska ämnen som pjäsen innehåller och pjäsens mått.

 

Farlighetsklassen används också vid bestämmandet av säkerhetsåtgärder som krävs vid tillverkning och upplagring – t.ex. de behövliga skyddsavstånden.

 

Material