Att ta produkten ur bruk

Elektriska produkter som tagits ur bruk kan utan kostnad lämnas till behöriga separata insamlingspunkter. Dessutom kan små elektriska produkter (alla yttre mått är under 25 cm) returneras – gratis och utan köptvång av en ny produkt – till dagligvarubutiker på över 1.000 mförsäljningsyta eller specialbutiker på över 200 m2 försäljningsyta. Stora elektriska produkter (ett av de yttre måtten överskrider 25 cm) kan returneras till vilken butik som helst vid inköp av en ny motsvarande produkt. Genom återvinning av elektriska produkter kan man minska både avfallsmängden och miljöbelastningen, främja återanvändningen av produkterna och komponenter, och förbättra förbehandlingen och hanteringen av el- och elektronikskrot.

 

Förbrukade batterier och ackumulatorer kan återlämnas till insamlingskärl i butiker som säljer dessa produkter eller till separata insamlingspunkter. Genom återvinning av batterier och ackumulatorer främjas återanvändningen av material och både avfallsmängden och miljöskadorna minskas. Vid lämning till återvinning kan det fortfarande finnas laddning kvar i förbrukade batterier och ackumulatorer. Om det inträffar en kortslutning på polerna kan batteriet eller ackumulatorn alstra en så hög temperatur att insamlingslådan av papp samt skräpen i lådan fattar eld. Därför ska man tejpa för polerna på batterier och ackumulatorer så snart de har tagits ur apparaten för att de inte ska förorsaka fara hemma eller någon annanstans. Se till att tejpen är tillräckligt stark. Dessutom ska batterierna och ackumulatorerna läggas i en plastpåse för att förebygga problem som kan uppstå till följd av att de läcker.

 

Tillverkare och importörer av elektriska produkter är skyldiga att på egen bekostnad anordna avfallshanteringen för produkter som de har släppt ut på marknaden. Detta kallas för producentansvar. Myndigheten som övervakar producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter samt batterier och ackumulatorer är Birkalands NTM-central. Ytterligare information om producentansvar finns här.

 

 

Material