Urbruktagande

För att en elanläggning ska anses vara tagen ur bruk ska den vara frånskiljd från det matande elnätet på ett betryggande sätt, så att ingen spänning kan inkopplas i anläggningen genom gängse driftsåtgärder. Det rekommenderas att man river en elanläggning som tas ur bruk eller helt demonterar en del som tas ur bruk. Man måste komma ihåg att anmäla urbruktagande till nätinnehavaren och för större anläggningar (som finns i Tukes register) även till Tukes.

 

Om verksamheten i byggnaden upphör, t.ex. om produktionen inställs, frånskiljs dock elanläggningen ofta inte helt från det matande elnätet. Man kan fortfarande behöva ström, t.ex. för uppvärmning och belysning. Om elanläggningen har förutsatt en driftsledare, upphör inte skyldigheten om elanläggningen inte frånskiljs helt från det matande distributionsnätet.