Anskaffningsbeslut och konstruktion

Beslutet om att anskaffa en ny elanläggning är i allmänhet ett led i uppförandet av en ny byggnad, lokal e.d. Anskaffningsbeslutet kan fattas av slutanvändaren eller av byggherren, som har för avsikt att sälja vidare eller hyra ut lokalerna. Ombyggnads- och saneringsarbeten utförs även enbart på elanläggningar utan att byggnaden eller lokalen i övrigt byggs om.

 

Utformning och konstruktion av elanläggningar är ett specialplaneringsområde inom byggnadsplanering. Vid elplaneringen bestäms de funktionella målen för elanläggningen (belysning, uppvärmning osv.) samt säkerhetsfaktorerna (placering, val av utrustning, skydd osv.)

 

Beställare är elanläggningens och i allmänhet hela byggprojektets beställare, som t.ex. kan vara en slutanvändare (blivande innehavare) eller en byggherre, som har för avsikt att sälja vidare eller hyra ut lokalerna.

 

Chefkonstruktören ansvarar för den övergripande planeringen av byggnaden eller byggprojektet. Elplaneringen utgör ett specialplaneringsområde inom planeringen av hela byggnaden eller byggprojektet.

 

Före 1996 var elplaneringsverksamheten ett område som reglerades av behörighetskrav på samma sätt som elentreprenadverksamheten. Även om det inte längre finns några formella behörighetskrav måste elinstallationer som utförs enligt elritningar givetvis uppfylla elsäkerhetskraven.