Elektriska installationer

bild

En elektrisk installation (elanläggning) är en funktionell helhet som består av elektriska produkter, installationstillbehör, ledningar, elcentraler m.m., t.ex. fasta elinstallationer i en byggnad eller belysnings- och liknande elinstallationer på en idrottsplan. Tukes övervakar säkerheten av elektriska installationer samt installering, drift och besiktning av dem, förvaltar ett register över elentreprenörer och anordnar säkerhetsexamina.