Förändringar i och nedläggning av verksamheten

Om det sker väsentliga förändringar i de uppgifter som lämnats i elentreprenörens verksamhetsanmälan skall entreprenören anmäla dem till Tukes. Till de uppgifter som skall anmälas hör bl.a. byte av ledaren för elarbeten, adressförändring, förändringar i filialer och förändring av företagsform. Också om nedläggning av verksamheten skall göras anmälan till Tukes.

 

När ledaren för elarbeten byts ut borde den avgående ledaren omedelbart anmäla saken till Tukes för att ledaren skall kunna avföras som ansvarsperson ur elentreprenörsregistret. Elentreprenören skall utnämna en ny ledare för elarbeten inom 3 månader och anmäla detta till Tukes.

 

För ändringsanmälningar kan användas blankett SL1.