Länkar

 

1. Mer information om EU:s byggproduktförordning

  

2. Harmoniserade produktstandarder

 

3. Europeiskt tekniskt godkännande (ETA)

  • ETA-godkännandet i Finland beviljas av VTT Expert Services Oy
  • Europeiskt tekniskt godkännande – EOTA (European Organisation for Technical Approvals)

 

4. Mer information om CE-märkningen

 

5. Kontaktpunkter för byggnadsprodukter

 

6. Standardisering