Felaktiga uttryck kring CE-märkning

  

Felaktiga uttryck och begrepp som förekommer på marknaden i samband med CE-märkning är t.ex. av följande typ:

 

 • CE-godkänd
 • CE-typgodkänd
 • CE-godkännandemärkning
 • CE-godkännandemärkt
 • CE-säkerhetsmärkning
 • CE-säkerhetsmärkt
 • CE-säkerhetsbestämmelse
 • CE-certifierad
 • CE-säkerhetscertifierad
 • ”CE-godkännande enligt EU-bestämmelserna”
 • ”Får en CE-märkning till produkten”
 • ”Produkten har beviljats CE-märkning”
 • ”Godkännande enligt EU-norm” i CE-märkning