Anmälan om byggprodukter med bristfällig CE-märkning

 

På denna blankett kan du anmäla en byggprodukt med bristfällig CE-märkning till Tukes.

 

Vi behöver så exakta uppgifter om byggprodukten och dess tillverkare eller importör som möjligt. Uppgifterna finns i allmänhet på själva byggprodukten, förpackningen eller de tillhörande dokumenten.

 

En byggprodukt är en produkt eller ett produktsystem som används som en permanent del i byggobjektet och som inverkar på byggobjektets egenskaper. Exempel på byggprodukter är hålplattor, värmeisolering eller stenmaterial i asfalt. Skåp och andra inredningsprodukter är inte byggprodukter.

 

På denna blankett görs också anmälan som avses i 181 § markanvändnings- och bygglagen, artikel 12, 13 och 14 i förordningen om byggprodukter och artikel 27 i NLF-förordningen.

 

 
(Totalstorleken av filer får vara högst 9,77MB)
Bifoga eventuella foton eller kopior av byggproduktens CE-märkning och övriga dokument (t.ex. testrapporter) i lådorna som syns uppe på blanketten.
 
*Vilket handelsnamn har byggprodukten? Ange också byggproduktens specificeringsuppgifter, t.ex. mått.
 
* Har produkten eller en etikett på produkten, produktförpackningen eller de kommersiella dokumenten CE-märkning?


 
Vilka brister har byggprodukten?
 
Uppgifter om byggproduktens tillverkare, importör eller säljare:
*Namn:
*Adress, postnummer och postkontor:
 
Uppgifter om byggproduktens köp- eller användningsställe:
*Namn:
* Adress, postnummer och postkontor:
 
Anmälarens kontaktuppgifter: Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna be om ytterligare information. Det är inte obligatoriskt, men kontrollera att de uppgifter du lämnat om produkten samt köp- och användningsstället är tillräckligt omfattande.
Namn:
 
Välj roll:Telefonnummer (ange numret i formen xxx-xxxxxxx):
E-postadress:
Dokument som lämnats till myndigheter är offentliga om de inte innehåller affärshemligheter eller uppgifter som omfattas av integritetsskyddet. Bifoga dina kontaktuppgifter så att vi kan be om ytterligare information.