Förändringar i och nedläggning av verksamheten

 

Ändrad lagstiftning eller förändringar i besiktningsorganets mål eller organisation kan leda till förändringar i omfattningen och innehållet av besiktningsorganets godkännande. Förutsättningar för godkännande av förändringen är att behörigheten i fråga om kvalitetssystem, anvisningar och personal visas på samma sätt som för den övriga besiktningsverksamheten.

 

Aktörer i det här skedet är besiktningsorganets ledning, den kvalitetsansvariga, bedömarna samt Tukes i egenskap av den som godkänner förändringen.

 

När lagstiftningen, efterfrågan på marknaden eller besiktningsorganets mål förändras kan behovet av besiktningsverksamhet upphöra, verksamheten kan bli olönsam eller passar inte längre in i företagets verksamhetsbeskrivning. I dylika fall upphör eller avslutas besiktningsorganets verksamhet. Besiktningsorganet lägger ner sin verksamhet, ansöker inte längre om förlängning av verksamheten eller också försvinner lagstiftningsgrunden för verksamheten som besiktningsorgan.

 

Aktörer är besiktningsorganet och Tukes, som stryker besiktningsorganet från listan över godkända besiktningsorgan.