Släckningsfiltar

Släckningsfiltar (brandfiltar) klassificeras som utrustning för förstahandssläckning (primärsläckningsutrustning) i enlighet med lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007). För dessa produkter föreskrivs det i lagstiftningen inte några noggrannare krav men vanligen stämmer de överens med kraven i standarden SFS-EN 1869 Fire blankets.

 

Enligt standarden SFS-EN 1869 ska släckningsfilten ha en röd förpackning med vita påskrifter. Då lagstiftningen inte förpliktar att använda ovannämnda standarden får det på marknaden också finnas förpackningar i andra färger – förutsatt att produkten åtföljs av behöriga bruksanvisningar och andra uppgifter och filten har tillräckliga släckningsegenskaper. Om förpackningen är av någon annan färg än röd får påskrifterna dock inte omfatta någon hänvisning till standarden vad gäller förpackningen.