Installationsaffärer, ansvariga personer och examina

Installation och underhåll av släckanläggningar är verksamhet som regleras genom lagar (lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007). Installations- och underhållsarbeten kan endast utföras av installationsaffärer som har konstaterats vara behöriga och som uppfyller kraven. En förteckning över de firmor som uppfyller kraven och som har gjort den nödvändiga anmälan samt de ansvariga personerna finns här (på finska). Anvisningar och blanketter för affärsanmälan finns här.

 

Ansvariga personer

Författningarna innehåller behörighetskrav gällande de ansvariga personernas utbildning, examen och arbetserfarenhet. Noggrannare anvisningar om behörighetskraven och ansökan om behörighetsintyg finns här

 

Examina

Examina i anknytning till släckanläggningar arrangeras av Inspecta Oy. Examina har delats in enligt verksamhetsområde: sprinkleranläggningar, gassläckanläggningar och annan anläggningsspecifik examen, till exempel vattenspraysläckanläggningar. Inga behörighetskrav ställs på dem som deltar i examen. Tukes kan på separat ansökan bevilja de personer som har avlagt examen med godkänt resultat och som uppfyller de övriga behörighetskraven ett behörighetsintyg i anknytning till branschen.

 

 

Material