Drift och underhåll

Fastighetens innehavare eller ägare ska se till att släckanläggningarna är i funktionsdugligt skick samt utföra underhåll och besikta deras funktionsduglighet på behörigt sätt (räddningslagen 379/2011, 12 §). Med behörigt underhåll avses att underhållsanvisningarna från anordningens tillverkare iakttas.

 

Besiktningsintervallen för de periodiska besiktningarna är två och fyra år beroende av  anläggningen. Om besiktningsintervallen föreskrivs i inrikesministeriets förordning (IM A65).  

 

 

Material