Harmoniserade EN-produktstandarder

Uppdaterad: 11.3.2013

 

De senaste förteckningarna över standarderna hittas alltid på webbplats
hEN Helpdesk med fri eller avancerad sökning.

 

Brandlarmanläggningar
SFS-EN 54-serien. Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Fire detection and fire alarm systems.

 

Brandvarnare
SFS-EN 14604

 

Sprinkleranläggningar
SFS-EN 12259-serien. Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Fixed firefighting systems components for sprinkler and waterspray systems.

 

Gassläckningsanläggningar

SFS-EN 12094-serien. Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Fixed firefighting systems. Components for gas extinguishing systems. 

 

Brandposter
SFS-EN 671-serien. Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Fixed firefighting systems. Hose systems.

 

Rökventilationsanläggningar
SFS-EN 12101-serien. Savunhallintajärjestelmät. Smoke and heat control systems.

 

Eldstäder och vedeldade bastuugnar

Ett flertal standarder. Förteckningen hittas bäst med avancerad sökning CEN/TC 295.