• Textstorlek aaa

Att välja effektklass och släckmedelstyp

I lagstiftningen ges det inte några tydliga bestämmelser om effektklasser eller antal för handbrandsläckare som förutsätts i fastigheter. Egenskaperna för nutidens släckmedelstyper har utvecklats, varför det inte längre är automatiskt motiverat att välja en traditionell 6 kg pulversläckare för fastigheten t.ex. med tanke på kostnaderna som städning av pulver förorsakar. Släckmedel som används i pulversläckare tränger också så grundligt in i elapparater att dessa även efter rengöringen kan bli defekta och medföra brandfara. Därför är det mer motiverat att för varma utrymmen inomhus, t.ex. på kontor, välja en skumsläckare. En pulversläckare kan dessutom medföra höga reparationskostnader i fastigheter där det finns risk för tömning av släckaren genom skadegörelse.

 

Under åren 2014–2015 har det skett betydande utveckling i effektklasserna – särskilt vad gäller skumsläckare. När man väljer släckmedel och effektklass för handbrandsläckare ska man bl.a. beakta apparatens miljö och användbarhet.  

 

Mer om temat i föreläsningsmaterialet från Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2016 (på finska).