Handbrandsläckare

bild

Handbrandsläckare är brandsläckare som väger högst 20 kg. Enligt inrikesministeriets förordning (790/2001) skall bruks- och släckningsegenskaperna för  handbrandsläckare samt de märkningar som görs på dem utgående från dessa egenskaper stämma överens med den gällande Europastandardserien EN 3 eller en annan standard med motsvarande kravnivå eller med en teknisk specifikation.

På handbrandsläckare ställs bl.a. följande krav: 

  • Mängden av släckmedel skall vara minst 1 kg.
  • Släckaren kan fyllas på nytt.
  • Släckaren har en ventil som gör det möjligt att bryta släckmedelsflödet.

 I Finland säljs varje år ungefär 200.000 handbrandsläckare. Av de handbrandsläckare som finns på marknaden är ca. 83 % pulversläckare, knappt under 14 % vätskesläckare (dvs. vattenbaserade släckare) och bara några koldioxidsläckare (dvs. CO2-släckare).

Handbrandsläckare är också tryckbärande anordningar.