Urbruktagande

Brandvarnare omfattas av återvinningen av el- och elektronikapparater. En del äldre brandvarnare, dvs. som sålts före 13.8.2005, saknar eventuellt återvinningsmärkning. I de installerings- och underhållsanvisningar som tidigare följde med brandvarnarna nämndes sannolikt att brandvarnaren kan förstöras tillsammans med hushållsavfall. Detta håller inte längre streck utan alla brandvarnare skall återlämnas till återvinningsställena för el- och elektronikapparater.

 

Affärerna är inte enligt lag tvingade att ta emot el- och elektronikapparater, utan handelns uppgift är att anvisa kunden närmaste officiella insamlingspunkt. Ifall affären i samband med försäljningen av en ny apparat tar emot konsumentens gamla apparat, tas ingen särskild avgift ut för detta. När affären hämtar gamla el- och elektronikapparater från hushåll har den ändå rätt att debitera kunden för transportkostnaderna.