Underhåll

Brandvarnaren samlar lätt damm, varvid den blir känsligare och eventuellt orsakar fellarm. Det lönar sig att rengöra brandvarnaren några gånger om året genom lätt dammsugning. Ytligt damm kan också torkas bort med en lätt fuktig trasa. Fukt får inte komma in i brandvarnaren, eftersom fukt kan skada brandvarnarens funktion. Efter underhållsåtgärder ska brandvarnaren alltid testas genom att man trycker på knappen.

 

För att förhindra fellarm och för att garantera funktionssäkerheten ska brandvarnaren förnyas med 510 års mellanrum. På brandvarnaren ska det finnas en uppgift om tidpunkten för förnyelse som rekommenderas av tillverkaren. Uppgiften hittar du vanligen på brandvarnarens botten.

 

Enligt 17 § i räddningslagen (379/2011) ska lägenhetens innehavare, dvs. den boende skaffa brandvarnaren och hålla den i funktionsdugligt skick. Brandvarnarens funktion ska kontrolleras varje månad och ett vanligt batteri ska bytas varje år.

 

Enligt linjedragningen av inrikesministeriets räddningsavdelning, disponentförbundet Isännöintiliitto och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) år 2014 är det husbolaget som i bostadsaktiebolagen ansvarar för underhåll (förnyelse) och batteribyte av elnätsdrivna brandvarnare i varje lägenhet. Då det används ett flertal olika elnätsdrivna brandvarnare i bostäder, har husbolaget anledning att ta reda på intervallen för batteribyte och anordna att batterierna byts regelmässigt. Den boende i lägenheten är däremot ansvarig för att brandvarnarens funktionsskick testas regelbundet. De boende ska ges tydliga anvisningar om hur man i olika situationer ska förfara med en elnätsdriven brandvarnare.