Anskaffning och placering

 

Brandvarnare har varit obligatoriska i alla bostäder sedan 1.9.2000. Enligt 3 § i inrikesministeriets förordning (239/2009) skall det finnas minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 m2 på varje våning eller plan i en bostad.

 

När brandvarnaren placeras skall särskild uppmärksamhet fästas vid dess verksamhetsförutsättningar. Brandvarnaren skall placeras i taket mitt i rummet på ett sådant ställe dit röken sprider sig utan hinder. Brandvarnaren skall placeras minst 50 cm från väggar, hörn och takbjälkar. Vid placeringen skall man också beakta luftströmmarna, eftersom luftströmmarna kan hindra brandgaserna från att nå varnaren och då räcker det längre innan den slår larm. Varnaren skall inte placeras t.ex. i närheten av vädringsfönster eller maskinell luftkonditionering. Det lönar sig inte heller att placera brandvarnaren i köket, våta utrymmen eller andra ställen där det utförs arbete som kan orsaka onödiga larm. Brandvarnaren installeras i enlighet med de anvisningar som följer med brandvarnaren.