Brandvarnare

 

En brandvarnare är en apparat som upptäcker en begynnande eldsvåda och larmar dem som befinner sig på platsen. Brandvarnare är vanligen batteridrivna. Det finns även celldrivna brandvarnare på marknaden. Apparaten kan också ta ström från elnätet och då säkerställs dess funktion med batteri eller ackumulator.

Enligt statsrådets förordning (291/2009) skall brandvarnare uppfylla kraven enligt den harmoniserade standarden SFS-EN 14604 Palovaroittimet. Standarden säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS. Brandvarnares överensstämmelse med kraven påvisas med CE-märkningen enligt byggproduktförordningen.

Enligt miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet (3/11) skall nya bostäder som ansluts till elnätet förses med till elnätet anslutna brandvarnare. Detta gäller också fritidsbostäder.