Anslutning till nödcentralen

Fastighetens byggherre/innehavare ska ingå ett larmöverföringsavtal om anslutning av anmälningsuppgifterna från brandlarmanläggningen med den valda teleoperatören och nödcentralen i regionen. Anvisningar och en blankett finns här.

Fastighetens ägare/innehavare ska ordna felövervakning av de anmälningsuppgifter som förmedlas till nödcentralen med den valda operatören och/eller en annan tjänsteleverantör.