Brandlarmanläggningar

En brandlarmanläggning är en brandvarnaranläggning som underlättar räddningsverksamheten. Anläggningens syfte är att upptäcka en farlig situation som föranleds av en brand i ett så tidigt skede som möjligt, genomföra en brandanmälan i den fastighet som övervakas genom antingen akustisk eller optisk signalering och sända ett meddelande till nödcentralen för att tillkalla räddningsverket.


Fastigheten alarmeras också ofta med hjälp av ett ljudsystem för utrymningslarm. Anmälningsuppgifterna från andra anläggningar som betjänar fastighetens säkerhet, såsom exempelvis olika släck- och rökventilationsanläggningar, har också ofta anslutits till brandlarmanläggningen.