Produkter som tillverkats av flera olika material

Till en ädelmetallprodukt kan man förena andra material som emalj, pärlor och ädelstenar.  De andra delarna måste tydligt skilja sig från ädelmetalldelarna och vara synliga. Produkten får inte fyllas till exempel med massa.

 

En ädelmetallprodukt kan också bestå av delar gjorda av olika metaller.  Sådana produkter kallas mångmetallprodukter.  En allmän princip är att ingen annan metall får förenas med en ädelmetallprodukt, om den till sitt utseende och färg påminner om ifrågavarande ädelmetall.  En metalldel kan kombineras med en ädelmetallprodukt, om den tydligt skiljer sig från ädelmetallen, är synlig och metalldelen stämplas med METAL-märkningen.

 

Metalldelarna i ädelmetallprodukter måste stämplas. Som märkning kan användas ordet METAL eller t.ex. den kemiska beteckningen för ifrågavarande metall (Cu, Al osv.) eller t.ex. märkningen STEEL. Om märkningen av tekniska skäl inte kan läggas i metalldelen, kan den läggas i samband med stämpelserien med ett +-tecken, t.ex. ABC 925 + METAL (namnstämpel, finhaltsstämpel och mäkning på metalldel). 

 

Om produkten tillverkats av flera olika ädelmetaller, ska det tydligt framgå från märkningarna.  Till en ädelmetallprodukt är det dock möjligt att tillägga värdefullare ädelmetall utan separat märkning.