Mokume Gane

Mokume Gane-produkter består av flera lager av olika metaller som bearbetats och sintrats ihop. Produkten kan innehålla t.ex. silver- och kopparlager eller t.ex. silver-, guld- och palladiumlager. Produkterna skiljer sig från mångmetallprodukter i att metallagren inte kan lösgöras från varandra.

 

Mokume Gane-produkter kan enligt gällande lagstiftning inte vanligtvis stämplas som ädelmetallprodukter.  Detta beror på att produkterna inte uppfyller lagstiftningens krav på finhalt.  Sådana produkter kan inte säljas som ädelmetallprodukter. 

 

Mokume Gane-produkter kan stämplas endast om deras lager i olika färger tillverkats av samma metall, till exempel 585-gulddelar i olika färger.  Då stämplas produkten med finhaltsstämpeln 585 och namnstämpel.  Sådana här produkter är inte befriade från stämpling.