Märkesprodukter

 

Utländska produkter som importeras till Finland har redan en namnstämpel som registrerats i något annat land. Dessa produkter kan emellertid inte släppas ut på marknaden i Finland som sådana.  EU har inte harmoniserade förordningar för ädelmetallprodukter utan varje stat har en egen lagstiftning för dem och de avviker till en del mycket från varandra. Om namnstämpeln inte registrerats i Tukes, kan man inte veta i vilket land den registrerats.  I värsta fall kan namnstämpeln redan vara registrerad i Finland till en annan part som inte har något att göra med produkterna i fråga.  Därmed måste namnstämpeln alltid registrerats i Tukes om produkterna släpps ut på marknaden i Finland.  Det enda undantaget är om produkterna har en kontrollstämpel som anger vart namnstämpeln har registrerats.

 

Tilläggsinformation finns här: Stämpling av märkesädelmetallprodukter (pdf, 90 kb).