Fyllningar, limämnen och fästningsmaterial

 

I ädelmetallprodukter används olika fästningsmaterial, såsom lod och limämnen.  De kan användas i sådan mängd som är nödvändig för fästning. För förstärkning, fyllning eller ökning av vikten av en ädelmetallprodukt får inte användas annat än ädelmetall som stämplas. 

 

Ett undantag till ovannämnda regel är bestick, ljusstakar och motsvarande produkter.  För fästande eller fyllning av handtaget eller skaftet till en produkt , som tillverkats av skivformad ädelmetall, kan av välgrundade skäl användas ädelmetall, metall eller annat material som underskrider den finhalt som ska stämplas.  Tillverkaren ska dock skriftligen presentera grunderna för detta samt beskriva arbetets struktur och material. Denna skriftliga förklaring ges från försäljningsstället till konsumenten.