Specialprodukter

 

Specialprodukter är bl.a. produkter som tillverkats av flera olika material, Mokume Gane-produkter och sk. märkesprodukter. I denna del berättar man också hur fyllningar, limämnen och fästningsmaterial kan användas samt stämpling av reparerade produkter.