Finhaltsstämpel

Finhaltsstämpeln är en tresiffrig sifferserie. Den anger andelen av stämplad ädelmetall i produkten. Ädelmetallens andel har meddelats i promille, alltså om finhaltsstämpeln har siffran 925, betyder det att produkten har 92,5 % silver. Finhaltsstämpelns botten berättar vilken ädelmetall det är frågan om.

 

Användningen av botten i stämpel är frivilligt.  Tukes rekommenderar emellertid dess användning för att undvika oklarheter. Till exempel palladium och platina har samma finhalter, så för att undvika missförstånd är det nödvändigt att använda ett botten i finhaltsstämplar som beskriver materialet.