Obligatoriska stämplar

 

En stämpel är en bestående märkning som är avsedd för ädelmetallprodukter och som antingen slås, utförs med laser, gjuts eller  graveras i produkten.  Ädelmetallprodukter som finns på marknaden i Finland och är avsedda för försäljning ska vara försedda med en namnstämpel och en finhaltsstämpel som anger finhalten i ädelmetallprodukten, eller alternativt ett kontrollorgans kontrollstämpel och finhaltsstämpel.

 

Stämpling av lätta ädelmetallprodukter är inte obligatoriskt. Viktgränserna för guld-, palladium- och platinaprodukter är 1 g och för silverprodukter 10 g. Tillverkaren, importören och detaljförsäljaren av en ädelmetallprodukt ansvarar för att produkten som saluförs har försetts åtminstone med de obligatoriska stämplarna.