Övriga stämplar

En ädelmetallprodukt kan också ha andra märkningar, så länge de inte liknar de obligatoriska eller frivilliga stämplarna så mycket att de kan vara vilseledande.  Konsumenten får inte få fel uppfattning om produkten på basis av dem. Ädelmetallprodukter får också ha stämplar som används i andra länder men de får inte vilseleda konsumenterna. 

 

Den som säljer en ädelmetallprodukt är ansvarig för att de produkter som är till salu är försedda med stämplar, med hjälp av vilka den ansvariga instansen i Finland kan spåras.  I sista hand är försäljaren ansvarig för de produkter han säljer.  Produkten måste också vara försedd med de obligatoriska stämplar som krävs i Finland. 

 

Andra än ädelmetallprodukter får däremot inte ha stämplar som hör till ädelmetallprodukter och inte ens stämplar som liknar dessa så mycket att de kan vara vilseledande.  Till exempel en mässingsring med stämpeln 18k eller 750 kan inte vara ute på marknaden innan stämplarna avlägsnats från den.  Ett undantag från denna regel är namnstämpeln som används på ädelmetallprodukter och som även kan finnas på andra produkter som t.ex. bronssmycken, tennprodukter och plastpåsar.  Den kan emellertid inte användas i produkter som man kan tro att är ädelmetallprodukter.

 

Intyg i stället för stämpel

Om ädelmetallprodukten som säljs inte har föreskrivna stämplar, har följande instanser rätt att ersätta föreskrivna stämplarna med ett skriftligt intyg:

  • tullen
  • utsökningsmyndigheten
  • auktionskammare
  • pantlånekontor
  • konkurs- eller dödsbo
  • kontrollorgan, om stämplingen skulle skada produkten eller minska dess värde

 

Ädelmetallproduktens verkliga finhalt fastställs med en för ifrågavarande ädelmetall tillförlitlig analysmetod (t.ex. röntgenfluorescensspektrometer d.v.s. XRF, kupellation, titrering eller gravimetrisk analys).  Ädelmetallproduktens finhalt antecknas i intyget på basis av analysen enligt den verkliga finhalten.