Ortsstämpel

 

Ortsstämpeln anger en ädelmetallprodukts tillverkningsort och den kan användas endast på ädelmetallprodukter som tillverkats i  Finland.  En ortsstämpling är ett bra sätt att poängtera att en ädelmetallprodukt är inhemsk.

 

Kommunen ansöker om användarrätt till en ortsstämpel från Tukes.  Varje kommun ger själv användarrätt till ortsstämpeln för den som tillverkar ädelmetallprodukter i kommunen.  Tukes för register över ortsstämplar.

 

I Finland har man gjort kommunsammanslagningar då några kommuner gått samman.  Tidigare registrerade ortsstämplar kan trots kommunsammanslagningar fortfarande användas. 

 

Exempel på ortstämplar; Villmanstrand och Ylämaa.