Kontrollstämpel

 

En ädelmetallprodukt kan stämplas med en kontrollstämpel. Den anger att ett kontrollorgan har analyserat produktens ädelmetallhalt och undersökt produktens överensstämmelse med kraven.  Kontrollstämpeln kan vara en frivillig stämpel eller ett alternativ till namnstämpeln.  Om ädelmetallprodukten inte har en namnstämpel i Tukes register, kan produkten släppas ut på marknaden lagligt genom att man använder en kontrollstämpel i produkten.

 

Det finns för närvarande en kontrollorganisation i Finland, Labtium Oy, som utför kontrollstämpling av ädelmetallprodukter.  Den finska kontrollstämpeln är en bild av en krona på ett hjärtformat botten.

 

Finsk kontrollstämpel för ädelmetallprodukt.

 

Kontrollstämplingsrätten för kontroll av ädelmetallprodukter beviljas av Tukes, som också övervakar kontrollorganets verksamhet.