CCM-stämpel

 

Finland undertecknade år 1975 en internationell konvention om kontroll och märkning av ädelmetallprodukter.  Genom konventionen skapades en gemensam marknad för ädelmetallprodukter i medlemsländerna.  Produkter stämplade med den gemensamma CCM-stämpeln (Common Control Mark) kan släppas ut på marknaden som sådana i alla medlemsländer.

 

En produkt kan förses med CCM-stämpeln av ett auktoriserat kontrollorgan, i Finland Labtium Oy, efter att produkten kontrollerats och den har konstaterats uppfylla konventionens krav.  Varje medlemsstat har ett auktoriserat kontrollorgan som kan stämpla produkterna.

 

I en fullständig CCM-stämpelserie finns en CCM-stämpel som anger finhalten av ädelmetall, en nationell kontrollstämpel, namnstämpel och finhaltsstämpel.

 

Ädelmetallernas CCM-stämplar för olika finhalter:

 

 

På Hallmarking Conventions internationella webbsida hittar du bl.a. de officiella avtalstexterna.  En inofficiell översättning av avtalet på finska hittar du här: Konvention om kontroll och stämpling av ädelmetallprodukter (inofficiell översättning, pdf, 0,2 Mt).