Årsstämpel

 

En ädelmetallprodukt kan stämplas med en årsstämpel som anger produktens tillverknings- eller importår.  Årsstämpeln är en noggrant definierad kombination av en bokstav och en siffra.  Tukes för register över godkända årsstämplar, du hittar en länk till den i högra spalten.

 

Årsstämpling av en ädelmetallprodukt är frivilligt, men ändå ett rekommenderat sätt att ange produktens tillverknings- eller importtidpunkt.  Tillverkningsåret är viktig information också beträffande produktens historia.