Frivilliga stämplar

 

Utöver de obligatoriska namn- och haltstämplarna kan det även finnas frivilliga stämplar på produkterna. Den obligatoriska namnstämpeln kan ersättas av en kontrollstämpel. Produkternas stämplar visar att produkten uppfyller bestämmelserna och berättar även om föremålens historia. Stämplingen av ädelmetallprodukter kan anses ha börjat i Finland redan på 1600-talet. Du hittar mer information om produkternas historiska stämplar på stämpelkommitténs hemsidor.

 

Frivilliga stämplar som endast är avsedda för ädelmetallprodukter är kontroll-, års-, ort- och CCM-stämplarna. Ibland har produkterna även en s.k. designstämpel, som till exempel kan vara formgivarens autograf. Man kan använda andra märkningar så länge de inte kan blandas ihop med ädelmetallprodukternas stämplar.