Finhalter, lod och ytmaterial

 

I de ädelmetallprodukter som finns på finska marknaden och som är ämnade för försäljning används stämplar som anger finhalten enligt det som presenterats i den bifogade tabellen. Produktens guld-, silver-, platina- eller palladiumfinhalt bör då vara minst den som angetts i stämpeln; underskridningar av finhalten tillåts inte.

 

Ädelmetall som underskrider den finhalt som stämpeln anger, metall eller annat material eller lod får inte användas för förstärkning eller fyllning av en ädelmetallprodukt och inte heller för ökning av dess vikt.  Tillåtna lod med lägre finhalt än själva produkten för användas endast i en sådan mängd som är nödvändig för lödning.  Användningen av kadmium i lod har begränsats med REACH-förordningen (kadmium högst 0,01 procent av vikten).

 

Ädelmetallprodukter kan vara pläterade, d.v.s. försedda med ytmaterial.  Finhaltsstämpeln på en ädelmetallprodukt som har försetts med ytmaterial uttrycker ädelmetallhalten i produkten.  Pläteringens material får alltså inte läggas i stämpelserien.  Om det är fråga om t.ex. en förgylld silverprodukt, måste den stämplas som silver.  En försilvrad guldprodukt stämplas alltså som guld. 

 

För konsumenterna är ytmaterialen ibland problematiska.  Ytmaterialen slits och produktens färg kan förändras med tiden.  Produkter som pläterats till exempel med rodium borde rodineras på nytt med några års mellanrum beroende på användning, så att produktens utseende bibehålls.  I vissa produkter har man använt också mellanplätering t.ex. av koppar.  Då börjar produkten få en rödaktig färg på de ställen där den slits på grund av användning.